Projecten & Opdrachten

Lees de ervaringen van onze medewerkers.

Ammi Koffeman

“Bij inVentiv ben ik in 2011 begonnen op het project waardeoverdracht binnen a.s.r.. Daarbij begon ik op de processtroom ‘Uitgaande waardeoverdrachten’, na een korte inwerkperiode kwamen er steeds meer taken bij. Ik mocht gaan controleren, opleiden, werk verdelen en ook meedraaien in overleggen. Daarna ben ik enkele maanden werkzaam geweest als teamleider voor het Project Eindejaarswerk bij Eno Zorgverzekeraar. Dit waren erg leuke en leerzame maanden.
Nu zit ik vanaf oktober 2014 bij Aegon als Actuarieel Rekenaar. Hier maak ik compensatieberekeningen voor woekerpolissen, maar ben ook betrokken bij …lees meer.

Freek Tomassen

“Bij Aegon ben ik in teamverband verantwoordelijk voor het gehele proces met betrekking tot kapitaalexpiraties. Het werkproces omvat het aankondigen van de naderende pensioendatum van de verzekerde tot en met het offertetraject en het opmaken van de uitkerende pensioenpolis. Gedurende deze periode is er veel contact met verzekerden en adviseurs, zowel per e-mail als telefonisch ter ondersteuning. Naast de reguliere ingangsoffertes kan er sprake zijn van een afkoop, echtscheiding, uitstel of vervroeging van de pensioendatum en is het mogelijk om meerdere ‘pensioenpotjes’ te combineren opgebouwd bij andere …lees meer.

Anjana Balgobind

“Ik ben sinds 2011 werkzaam bij inVentiv. Ik heb inmiddels al verschillende opdrachten gehad bij diverse verzekeringsmaatschappijen. Mijn eerste opdracht was bij a.s.r. afdeling Pensioenen, team Waardeoverdrachten. Hier ben ik bezig geweest met de stromen van de inkomende waardeoverdrachten. Na deze opdracht ben ik naar SNS Reaal gegaan in Assen. Ik kwam te zitten op de schade afdeling waar ik voornamelijk mutaties, royementen en roy data heb verwerkt. Bij a.s.r. ben ik weer teruggekomen om te starten aan het project pensioenen 2.0. Ik heb mij bezig gehouden met het opschonen en laten uitkeren van het deelnemersbestand …lees meer.

Mimoun Ahbari

Eerste Project: Verrijking NRL polissen

“Twee jaar lang heb ik samen met nog drie collega’s op een project bij een bekende verzekeraar gezeten. Onze opdracht was om de totale winst voor ieder polis van een portefeuille van ongeveer 2026 traditionele winstdelende verzekeringen te berekenen. Ten behoeve van het opnemen in de automatische processen heb ik als teamleider gezorgd dat binnen tien weken per polis de winst wordt vastgesteld en verwerkt in het systeem van de verzekeraar. Het polisbestand heeft verschillende dekkingen, zoals gemengd, bij leven, bij …lees meer.