Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het verschil maken is meer dan alleen voor de klant en jezelf de beste oplossing kiezen.

Het ondersteunen van instellingen die bijdrage aan een leefbare wereld vinden wij een belangrijk onderdeel van ons ondernemen.

inVentiv steunt als toegewijd sponsor de Stichting Hulphond. Deze Stichting leidt al 25 jaar hulphonden op voor mensen met een motorische of auditieve beperking of epilepsie.

Het doel is om zo hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten en op die manier ook een (re-)integratie in de samenleving te bevorderen. Klik hier voor meer informatie.

Naast het leveren van een financiele bijdrage vindt inVentiv het bieden van praktische steun minstens zo belangrijk. inVentiv is de partner bij capaciteitsproblemen. Dit uit zich ook buiten de branche waarin wij sterk zijn. Zo helpen we al een aantal jaren een zorgcentrum (beweging 3.0) in de regio met het bieden van een aantal helpende handen die kunnen ondersteunen bij de door het zorgcentrum georganiseerde activiteiten. Als je als werknemer hieraan een bijdrage wilt leveren, kun jij je hiervoor aanmelden.